DIACONAAL JAARDOEL 2021-2022

Een veilige veste – zorginstelling Fier

De diaconie heeft er voor gekozen om de zorginstelling Fier, met ‘een Veilige Veste’ in de schijnwerpers te plaatsen.

Graag willen we u meer vertellen over Fier. Waar zij voor staan en waarom wij daar als diaconie achter staan.

Waar staat zorginstelling Fier voor?

In september hebben we ons nieuwe jaardoel bekend gemaakt. Deze keer is dat doel heel dichtbij.  Letterlijk.  Een Veilige Veste in de wijk Schollevaar;  Een plek waar kwetsbare vrouwen, meisjes en kinderen terecht kunnen. Deze opvanglocatie van zorgorganisatie Fier biedt ruimte aan ongeveer 30 slachtoffers van geweld, uitbuiting en misbruik.

Om slachtoffers van geweld te helpen naar een veilige toekomst zonder geweld, is méér nodig dan zorg. Veel meer. Slachtoffers hebben vaak geen diploma waardoor ze een zwakke positie hebben op de arbeidsmarkt. Ze hebben weinig mogelijkheden om financieel onafhankelijk te worden. Daarom wordt er ingezet op participatie. Het “gewone leven” moet centraal staan. Meedoen. Een gezond netwerk opbouwen. Een diploma halen. Leuk werk vinden. Dromen en ambities najagen. Naast behandeling wordt aandacht besteed aan een gezonde leefstijl, sporten, stage lopen.

Op 7 november heeft Annemarie van Rijn namens Fier ons even meegenomen met haar verhaal naar wat er zoal gebeurd binnen de muren van De Veilige Veste in Capelle. Mooi om te horen wat ze daar kunnen en mogen doen voor de slachtoffers die daar binnen komen.

Levensmiddelen en toiletartikelen Dankdag

Voor de dankdag actie vroegen we levensmiddelen en toiletartikelen. Ook hier is ruim gehoor aan gegeven. Deze spullen zijn overhandigd in het pand van Fier in Capelle-Schollevaar. Daar werden we heel warm en hartelijk ontvangen door Carrie Jansen. Van haar kregen we weer een mooie toelichting over wat ze daar doen voor deze kwetsbare vrouwen en jonge meisjes . Ook hebben we nog een rondleiding gehad in de bakkerij die ze daar hebben (Blooming Bakery). Heerlijke dingen worden daar gemaakt en jongeren krijgen daar de kans zich te ontwikkelen. Neem eens een kijkje op hun site bloomingbakery.nl.

Diaconaal jaardoel 2021-2022

Wij hebben er voor gekozen om de zorginstelling Fier (Een veilige Veste) financieel te steunen en een bijdrage te leveren om hun doelstellingen te kunnen blijven waar maken. Omdat wij van mening zijn dat er ook nu in onze samenleving veilige plekken moeten zijn voor kwetsbare vrouwen en meisjes! En plek waar ze tot zichzelf mogen komen en op eigen benen terug kunnen komen in de samenleving. En willen dit graag samen met u te doen.

Bent u geïnteresseerd en wilt u meer informatie: ga dan naar de website van Fier.

Diaconie De Oosterkerk,
Elly van der Knaap
, Annelies Boersma, Antine Verdoold en Addy Koster

Op zondag 25 september hebben we ons diaconale jaardoel afgerond. In de loop van het (afgelopen) jaar hebben we een aantal keer gecollecteerd voor de Veilige Veste in Schollevaar van stichting Fier. Daarnaast hebben we vorig jaar december een “kerstmarkt op het kerkplein” georganiseerd. De opbrengst was ook voor dit doel.

Dit alles heeft geresulteerd in een prachtig totaalbedrag van 3.200 euro. In de dienst is een cheque uitgereikt aan Carry Jansen als  vertegenwoordiger van stichting Fier.

Opbrengst acties en collectes