DIACONAAL JAARDOEL 2019-2021

Rudolph Stichting, De Glind

De diaconie heeft er voor gekozen om het komende jaar de Rudolphstichting, Jeugddorp  De Glind een extra warm hart toe te dragen.

Graag willen we u vertellen wie de Rudolpstichting (de Glind) is en hoe deze is ontstaan. Waar zij voor staan en waar wij daar als diaconie achterstaan.

Wie is de Rudolph Stichting?

De Rudolph Stichting zet zich in omdat ze willen dat elk uit huis geplaatst (44.000 in NL) kind de kans krijgt om op te groeien tot een zelfredzame en evenwichtige volwassene. Elk kind heeft het recht om veilig en  kansrijk op de groeien. Voor deze kinderen is dit niet vanzelfsprekend. Daarom komt de Rudolph Stichting op voor deze kwetsbare groep.

Ze ontwikkelen vernieuwende projecten in de jeugdzorg, ondersteunen gezinshuizen in heel Nederland en ze zetten zich in voor Jeugddorp De Glind door (duurzame) voorzieningen te subsidiëren.

De Glind is een Jeugddorp,  gelegen in de Achterhoek, tussen Barneveld, Scherpenzeel en Woudenberg. In dit Jeugddorp worden kinderen die om wat voor reden niet meer thuis kunnen wonen opgevangen. En hier geborgenheid en veiligheid vinden.

Historie

“Wie in de maatschappij buiten de boot valt, heeft behoefte aan een plek in een gezonde, sociale gemeenschap, die hem of haar welkom heet en accepteert. En als zo’n gemeenschap nog niet bestaat, dan moet je hem zelf creëren.”

Vanuit deze gedachte kocht dominee Rudolph in 1911 landbouwgrond waarop boeren zich konden vestigen, op voorwaarde dat zij enkele jongeren in hun gezin en bedrijf opnamen. Zo legde hij de basis voor Jeugddorp De Glind.

Vereniging van diaconieën

Vanaf de oprichting van de ‘Vereniging ter verzorging van kinderen’ door de Gereformeerde Kerken in 1927 heeft de Rudolph Stichting het dorpsconcept verder uitgebouwd. Het is nu een dorp waar onafhankelijk en met bezieling wordt gewerkt om kinderen een thuis en een toekomst te bieden. De gezinshuizen waren en zijn de kracht van De Glind.

Splitsing zorgverlener en goed doel/innovator 

In 1994 werd Stichting Bredervoort opgericht en zij nam de uitvoering van de jeugdhulpverlening op zich. Stichting Bredervoort fuseerde in 1999 met andere instanties tot de Leo Stichting Groep die zich door fusies doorontwikkelde naar LSG-Rentray JOOZT. De huidige naam van de grootste zorgaanbieder in De Glind luidt Intermetzo, onderdeel van Pluryn. Tweede, belangrijke zorgaanbieder is de kleine, innovatieve netwerkorganisatie Stichting Jeugddorp De Glind. Deze zorgaanbieder werkt vanuit het Glindse gedachtegoed dat zijn oorsprong kent bij dominee Rudolph; je hoort erbij en je doet mee!

Vanaf 1994 richtte de Rudolph Stichting zich met al haar middelen (giften, fondsenwerving, vastgoed, kennis) op innovatie in de jeugdzorg (landelijk en in en vanuit De Glind). Ook dragen zij bij aan de jeugdvoorzieningen, dorpsgemeenschap en duurzaamheid in het Jeugddorp.
Dit vanuit de visie dat elk kind recht heeft op een inspirerende en veilige leefomgeving om op te groeien tot een gelukkige en evenwichtige volwassene. De Rudolph Stichting zet zich in voor kinderen en jongeren voor wie dat niet vanzelfsprekend is.

Voor het uitvoeren van de projecten en programma’s heeft de Rudolph Stichting (financiele) steun nodig. Vrijwilligers, diaconieën, fondsen, bedrijven en samenwerkingspartners geven de Rudolph Stichting de kans om vernieuwende projecten te starten voor uithuisgeplaatste kinderen.

Diaconaal jaardoel 2019-2021

Dit jaar hebben wij ervoor gekozen om de Rudolph Stichting (De Glind), financieel te steunen en een bijdragen te leveren om deze doelstelling te kunnen blijven waar maken.

Omdat wij van mening zijn dat ook deze groep in onze samenleving niet vergeten mag worden. En willen dit graag samen met u te doen.

Bent u geïnteresseerd en wilt u meer informatie: ga dan naar de website Rudolph Stichting.

Helpt u mee??

Diaconie De Oosterkerk,
Jannie van Lieburg, Annelies Boersma, Jakob Rouw, Elna Sollie en Addy Koster

Tussenstand januari 2020

De Glind in 5 minuten

De Glind is een dorp op de grens van Gelderland en Utrecht. Het wordt ook wel “Jeugddorp De Glind” genoemd. Al meer dan honderd jaar worden er in het dorp uithuisgeplaatste kinderen opgevangen.

Wat is een gezinshuis?