DIACONAAL JAARDOEL 2017-2019

STICHTING LUMA HELPT

Help LUMA helpen in zuidelijk Afrika

LUMA is een afkorting van: LUcie Kallewaard-de Goede en haar zus MArrie Bijl-de Goede.

LUMA betekent licht.  Door hun, ook door anderen gesteunde, activiteiten proberen zij een beetje licht te brengen in een soms duister Zuidelijk-Afrika.

Lucie Kallewaard-de Goede en haar man Wim † hebben in het verleden als reisleidersechtpaar groepsrondreizen begeleid in en naar Zuidelijk-Afrika. Door die reizen hebben zij veel contacten in dat land opgebouwd. Dit is enorm belangrijk om de juist wegen te vinden om iets op te bouwen.

Marrie Bijl-de Goede is onderwijzeres op basisschool de Rozenhorst in Rozenburg. Door haar werk en schoolactiviteiten is en kan zij enthousiast bezig zijn met de doelstelling van LUMAhelpt! Zij wordt hierin gesteund door haar man Aat, en velen andere in en om haar school. Ook krijgt de stichting veel steun van familie en vrienden, b.v. door middel van giften en van mensen die meegaan naar Afrika om daar mee te helpen bouwen aan de scholen.

Naast het bestuur wordt sinds kort, om de bekendheid van LUMA te verbreden, gebruik gemaakt van zogenaamde ambassadeurs. Mensen die LUMA een warm hart toedragen en in hun omgeving “ieder op zijn eigen wijze” LUMA promoten.

Op hun Afrika reizen samen met hun partners zagen ze veel armoede. Dit heeft geresulteerd in de oprichting van de Stichting LUMAhelpt.

Een voorbeeld waar zij mee werden geconfronteerd.

Een crèche in Kroonstad

  • “keukentje“ gebouwd van golfplaten: ‘levensgevaarlijke brandbare situatie’.
  • Eén maaltijd per dag
  • Geen water, riool, toilet
  • Kinderen zitten op een grond ‘winter heel koud zomer heel stoffig.
  • Missen vader of moeder
  • Werkeloze ouders

Projecten van LUMAhelpt

  • Ikageng – 2008
  • Kgotsong – 2010
  • Ikusasa – 2014

Deze drie zijn Pré-Scholen voor kinderen van 0-6 jaar. Op beide projecten worden de kinderen opgevangen en voorbereid op  het basisonderwijs. De kinderen krijgen nu twee maaltijden per dag

  • Sechaba – 2015

Op de Naschoolse opvang hier krijgen de kinderen van de basisschool 6 t/m14 jaar bijles. Wiskunde en Engels. Ook is er een speelterrein. Als de kinderen naar huis gaan krijgen  ze nog iets te eten mee.

In de dienst op zondag 29 oktober zal het project door de diaconie toegelicht worden.