Collectes

Collecte doelen

Op deze pagina kunt u verdere informatie over de collectedoelen vinden.

Praktisch

U kunt uw giften overmaken op: NL51 RABO 0373 7173 42 tnv. PgC Prot. Wijkgemeente De Oosterkerk onder vermelding van “collecte1”, “collecte2” etc. Dat hoeft niet perse op vandaag, u heeft er de hele week de tijd voor.

Collectes op zondag 21 juni