Uitleg liturgisch bloemstuk Veertigdagentijd 2020

Zondag 1 maart: eerste zondag Veertigdagentijd

De kerkelijke kleur van de veertigdagentijd is paars. Die kleur staat voor bezinning en inkeer.

Het juten kleed verwijst naar het boetekleed. Vanouds was de tijd voor Pasen een tijd om boete te doen, bijvoorbeeld door te vasten.

De basisschikking is gemaakt bij het oude en nieuwe testament: aan de ene kant een weg door de Rietzee als verwijzing naar de uittocht uit Egypte, aan de andere kant het kruis dat verwijst naar dood en opstanding van Jezus. Langs het kruis klimt een tak klimop. De altijd groene klimop verwijst naar de blijvende trouw van God.

Zowel de Rietzee als het kruis zijn tekens van een weg van dood naar nieuw leven.

Zondag 8 maart: tweede zondag Veertigdagentijd

Vorige week zijn we begonnen met de basisschikking voor deze Veertigdagentijd.

Een weg door de Rietzee en het kruis, beide teken van een nieuw leven.

In het midden daarvan heeft het verhaal van deze zondag, de verheerlijking op de berg, een plaats gekregen. Voor de ogen van Petrus, Jakobus en Johannes verandert Jezus daar van gedaante, zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht.

Naast Jezus zien ze Elia en Mozes.

Voor Elia hebben we een brem tak gekozen. Dat verwijst naar het verhaal van Elia die in de woestijn onder een bremstruik kruipt, omdat hij wil opgeven.

Voor Mozes kozen we een tak met een rode opgaande bloem als verwijzing naar de brandende braamstruik.

Omdat Jezus hier verheerlijkt wordt als zoon van God staat er niet 1 witte bloem in het midden maar staan er 3 als teken van de aanwezigheid van Vader, Zoon en Heilige Geest.

Zondag 22 maart: vierde zondag Veertigdagentijd

De kerkelijke kleur van de veertigdagentijd is paars. Die kleur staat voor bezinning en inkeer.

Maar op de 4e zondag, zondag laetare, dat betekent “verheug u”, is de kleur roze. Op die zondag mogen we al iets zien van het komende licht van Pasen.

De basisschikking is gemaakt bij het oude en nieuwe testament: aan de ene kant een weg door de Rietzee als verwijzing naar de uittocht uit Egypte, aan de andere kant het kruis dat verwijst naar dood en opstanding van Jezus. Langs het kruis klimt een tak Gloriosa als teken van de glorie van Christus. De altijd groene klimop verwijst naar de blijvende trouw van God.

Zowel de Rietzee als het kruis zijn tekens van een weg van dood naar nieuw leven.

We hebben in de schikking niet alleen roze bloemen gebruikt maar ook wat wit toegevoegd om het licht dat doorbreekt extra te benadrukken. Ook hebben we de kleine paaskaars uit het stiltecentrum in de schikking verwerkt als symbool van hoop en troost.

Zondag 29 maart: vijfde zondag Veertigdagentijd

Vorige week was er in de schikking al iets te zien van het licht van Pasen.

Vanwege zondag ”laetare”, verheug u, was de kleur van de bloemen roze , met zelfs iets van wit erbij.

Deze week is de schikking wat soberder en zijn we terug bij het paars van de veertigdagentijd. Naast de lezingen uit Exodus maken we het bloemstuk ook bij de evangelie lezing die  op het rooster staat.

Voor deze zondag is dat Johannes 11 : het verhaal over de opwekking van Lazarus.

Jezus hoort dat zijn vriend Lazarus ziek is. Als hij bij het huis van Lazarus aankomt blijkt dat Lazarus inmiddels is gestorven  en begraven. Jezus vraagt om de steen van het graf weg te halen.

Hij roept Lazarus om naar buiten te komen. Daarop komt Lazarus naar buiten,  nog in linnen gewikkeld.

Als verwijzing naar Lazarus hebben we in linnenstroken aan het kruis gehangen als teken van de overwinning op de dood.
Naast de paarse bloemen hebben we voorjaarsgroen  gebruikt van een klimhortensia in knop en voorjaarsbloemen als teken van nieuw leven.