Uitleg liturgisch bloemstuk Veertigdagentijd 2019

Zondag 10 maart       Lucas 4 1-13 Verzoeking in de woestijn

De kerkelijke kleur voor de veertigdagentijd is paars, de kleur  voor een periode van boete doen, van inkeer. Je kunt ook zeggen een periode van bezinning en daarmee van verandering en nieuwe kansen.

We hebben gekozen voor een poort als symbool voor de doorgang naar een nieuw leven.

De altijd groene klimop is een symbool voor de trouw van God.

 Op deze eerste zondag lezen we het verhaal van de verzoeking in de woestijn.

Als eerste verzoeking wordt Jezus gevraagd van stenen brood te maken. Als beeld voor het antwoord dat Jezus daar op geeft  ligt onder de poort een Bijbel.

Om te laten zien dat het woord van God door de eeuwen heen met ons mee gaat, hebben we een oude en een nieuwe vertaling neer gezet.

Zondag 17 maart      Lucas 9  28-36   Verheerlijking op de berg

De poort naar het nieuwe leven blijft tot en met Pasen staan. We lezen deze zondag het verhaal van de verheerlijking op de berg.

Het rotsblok  is de berg, de witte bloem symboliseert Jezus als het stralende licht dat de discipelen zien als ze wakker worden . (evt. 2 extra witte bloemen voor Mozes en Elia)

Zondag 31 maart

Deze zondag heet zondag Laetare, dwz. ” Verheug u”.

Iets van het licht van Pasen wordt al zichtbaar.

Daarom is de kleur van deze zondag niet paars maar roze.

De zwarte schaal symboliseert de rouw,gemis en verdriet rondom het sterven en dood van Lazarus.

De roze bloemen staan voor nieuw leven.