Kindernevendienst 

Kinderen maken een wezenlijk onderdeel uit van de gemeente. Op zondag blijven de kinderen niet de gehele dienst in de kerk, maar gaan ze rondom de verkondiging naar hun eigen ruimte. Er is kindernevendienst voor de kinderen in de leeftijd van de basisschool. De kindernevendienst heeft een open karakter. Het vertelrooster van de nevendienst sluit meestal aan bij de lezingen in de kerk.

In de adventstijd en de 40-dagentijd zijn er speciale projecten. Er worden bijbelverhalen verteld en uitgelegd en er wordt een (knutsel-)activiteit gedaan of een spelletje. Om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld van de kinderen worden soms twee groepen gemaakt. Eén voor de kinderen van groep 1 tot en met 4 en de andere groep is voor kinderen uit groep 5 tot en met 8 van de basisschool.

We sluiten het seizoen voor de kinderen in groep 8 ieder jaar af met een zogenaamde overstapdienst.