Missie nader toegelicht

De missie van de Oosterkerk is als volgt geformuleerd:

Als Oosterkerk weten we ons geroepen om zichtbaar te maken

dat wij leven van de Goddelijke liefde,

die zichzelf wegschenkt.

In de onderstaande video wordt die verder uitgelegd door ds. Ruben Schep.