Reservering zitplaatsen

Als gevolg van de corona situatie is het aantal bezoekers van de kerkdiensten in de Oosterkerk beperkt tot 30 (exclusief de predikant, ambtsdragers, organist etc.). Via het onderstaande reserveringssysteem kunt u plaatsen reserveren.

Wanneer u als gezin komt, kunt u in één keer voor het hele gezin de plaatsen reserveren. Als eerste moet u bij ‘aantal personen’ aangeven met hoeveel personen u komt (zie pijl). U kunt met niet meer dan het opgegeven aantal personen komen.

Daarna kunt u de datum van de dienst waar u naar toe wilt komen, selecteren. Kies dan ‘volgende’.
Na het ingeven van uw gegevens moet u nogmaals het aantal personen ingeven. Dit moet het zelfde aantal zijn wat u al eerder heeft opgeven. Verder worden het aantal kinderen voor de kindernevendienst en voor de oppas gevraagd. Kies dan weer ‘volgende’. De reservering wordt nu gemaakt.

Ter bevestiging ontvangt u een e-mail. Deze e-mail kunt u meenemen naar de dienst (b.v. op uw telefoon).

Mocht u onverwacht verhinderd zijn, dan kunt u dit kenbaar maken door op de link in uw bevestiging e-mail te klikken. Uw reservering wordt daarmee geannuleerd. We kunnen de plaatsen dan weer vrijgeven voor andere gemeenteleden. Wilt u dat uiterlijk op zaterdag voor 18:00 uur doen?

Wanneer u met kinderen komt die naar de kindernevendienst willen gaan, dan moeten die zaterdag voor 18:00 aangemeld zijn: dan wordt er namelijk besloten of de kindernevendienst door gaat. Tot nader order is er nog geen oppasdienst.

U kunt ongeveer 14 dagen van te voren reserveren voor een dienst.

Aangescherpte richtlijnen 14 december

Naar aanleiding van de nieuwe COVID-maatregelen afgekondigd door de overheid heeft de wijkkerkenraad gesproken over de manier waarop wij er in de Oosterkerk gehoor aan geven. We zijn van mening dat we een voorbeeldrol hebben en ons willen houden aan de algemeen geldende richtlijnen die voor de gehele maatschappij van toepassing zijn om zo weinig mogelijk verplaatsingen te realiseren. Ook binnen de PKN wordt hiertoe opgeroepen.

Concreet betekent dit dat de kerkdiensten vanaf aanstaande zondag met alleen de hoogstnoodzakelijke medewerkers worden gevierd (koster, ouderling, diaken, voorganger, beamerteam en facultatief een lector en organist). De diensten worden uitgezonden via KerkTV.
We hopen na 17 januari weer diensten in de Oosterkerk te kunnen houden die weer open staan voor bezoekers.