Laatste nieuws (20-12-2021)

Met ingang van heden zullen de diensten alleen digitaal (dus via KerkTV) gevolgd kunnen worden. De diensten worden vanuit de Oosterkerk uitgezonden maar het aantal aanwezigen is beperkt tot de medewerkers aan de dienst. We hebben helaas dit besluit moeten nemen als gevolg van de recent afgekondigde maatregelen.

Het aantal bezoekers van de kerkdiensten in de Oosterkerk is beperkt tot 70 (exclusief de predikant, ambtsdragers, organist etc.).

Geen koffiedrinken na de dienst

Gezien de huidige corona maatregelen en besmettingscijfers is het voorlopig niet verantwoord om koffie te drinken na de dienst. We vinden het natuurlijk heel vervelend om dit besluit te hebben moeten nemen, omdat het voor  de verbinding onderling  heel belangrijk is. Toch hopen we dat u hier begrip voor heeft en dat er snel weer een tijd komt dat het wel mogelijk is.

Gemeentezang

We hebben naar aanleiding van het advies van de PKN dat eind juni gepubliceerd werd, binnen het moderamen besloten om het zingen weer toe te staan. Wel zal het aantal liederen beperkt worden.

Mondkapjes

Als gevolg van de per 6 november aanscherpte maatregelen in verband met Covid, willen we u vragen om tijdens het lopen in de kerk, een mondkapje te dragen. De basisregels voor het bezoek aan De Oosterkerk blijven van kracht. (looproute, afstand, handen wassen, thuisblijven bij klachten). Indien u niet in de gelegenheid bent om fysiek aanwezig te zijn, blijft de mogelijkheid bestaan om de dienst op afstand met ons mee te beleven via de livestream.

Reserveren (vanaf zondag 28 november)

Via het onderstaande reserveringssysteem kunt u plaatsen reserveren.

Wanneer u als gezin komt, kunt u in één keer voor het hele gezin de plaatsen reserveren. Als eerste moet u bij ‘aantal personen’ aangeven met hoeveel personen u komt (zie pijl). U kunt met niet meer dan het opgegeven aantal personen komen.

Daarna kunt u de datum van de dienst waar u naar toe wilt komen, selecteren. Kies dan ‘volgende’.
Na het ingeven van uw gegevens moet u nogmaals het aantal personen ingeven. Dit moet het zelfde aantal zijn wat u al eerder heeft opgeven. Verder worden het aantal kinderen voor de kindernevendienst en voor de oppas gevraagd. Kies dan weer ‘volgende’. De reservering wordt nu gemaakt.

Ter bevestiging ontvangt u een e-mail.

Indien u zich niet via de website kan opgeven dan kan het ook per telefoon: 06 1948 5634, vrijdag: 10.00 — 18.00, zaterdag: 10 – 12.00.

Mocht u onverwacht verhinderd zijn, dan kunt u dit kenbaar maken door op de link in uw bevestiging e-mail te klikken. Uw reservering wordt daarmee geannuleerd. We kunnen de plaatsen dan weer vrijgeven voor andere gemeenteleden. Wilt u dat uiterlijk op zaterdag voor 18:00 uur doen?

U kunt ongeveer 14 dagen van te voren reserveren voor een dienst.