Reservering zitplaatsen

Met ingang van zondag 3 oktober is het niet meer nodig om aan te melden voor de kerkdienst. Wel blijft het aantal bezoekers van de kerkdiensten in de Oosterkerk beperkt tot 70 (exclusief de predikant, ambtsdragers, organist etc.). Wanneer blijkt dat dit aantal structureel wordt overschreden, dan kan de wijkkerkenraad besluiten om het aanmelden weer in te voeren.

Gemeentezang

We hebben naar aanleiding van het advies van de PKN dat eind juni gepubliceerd werd, binnen het moderamen besloten om het zingen weer toe te staan.

Het dragen van een mondkapje in de kerk is niet meer verplicht. Uiteraard staat het u vrij om hierin uw eigen afwegingen te maken. Met zoveel mogelijk inachtneming van de anderhalve meter maatregel is het ook weer mogelijk om na afloop van de dienst in de kerkzaal of buiten koffie te drinken. De kerk kan zo ook weer dienen als informele ontmoetingsplaats.

De basisregels voor het bezoek aan De Oosterkerk blijven van kracht. (looproute, afstand, handen wassen, thuisblijven bij klachten). Indien u niet in de gelegenheid bent om fysiek aanwezig te zijn, blijft de mogelijkheid bestaan om de dienst op afstand met ons mee te beleven via de livestream.

Reserveren

Via het onderstaande reserveringssysteem kunt u plaatsen reserveren.

Wanneer u als gezin komt, kunt u in één keer voor het hele gezin de plaatsen reserveren. Als eerste moet u bij ‘aantal personen’ aangeven met hoeveel personen u komt (zie pijl). U kunt met niet meer dan het opgegeven aantal personen komen.

Daarna kunt u de datum van de dienst waar u naar toe wilt komen, selecteren. Kies dan ‘volgende’.
Na het ingeven van uw gegevens moet u nogmaals het aantal personen ingeven. Dit moet het zelfde aantal zijn wat u al eerder heeft opgeven. Verder worden het aantal kinderen voor de kindernevendienst en voor de oppas gevraagd. Kies dan weer ‘volgende’. De reservering wordt nu gemaakt.

Ter bevestiging ontvangt u een e-mail.

Indien u zich niet via de website kan opgeven dan kan het ook per telefoon: 06 1948 5634, vrijdag: 10.00 — 18.00, zaterdag: 10 – 12.00.

Mocht u onverwacht verhinderd zijn, dan kunt u dit kenbaar maken door op de link in uw bevestiging e-mail te klikken. Uw reservering wordt daarmee geannuleerd. We kunnen de plaatsen dan weer vrijgeven voor andere gemeenteleden. Wilt u dat uiterlijk op zaterdag voor 18:00 uur doen?

U kunt ongeveer 14 dagen van te voren reserveren voor een dienst.