Reservering zitplaatsen

Als gevolg van de corona situatie is het aantal bezoekers van de kerkdiensten in de Oosterkerk beperkt tot 70 (exclusief de predikant, ambtsdragers, organist etc.). Via het onderstaande reserveringssysteem kunt u plaatsen reserveren.

Wanneer u als gezin komt, kunt u in één keer voor het hele gezin de plaatsen reserveren. Als eerste moet u bij ‘aantal personen’ aangeven met hoeveel personen u komt (zie pijl). U kunt met niet meer dan het opgegeven aantal personen komen.

Daarna kunt u de datum van de dienst waar u naar toe wilt komen, selecteren. Kies dan ‘volgende’.
Na het ingeven van uw gegevens moet u nogmaals het aantal personen ingeven. Dit moet het zelfde aantal zijn wat u al eerder heeft opgeven. Verder worden het aantal kinderen voor de kindernevendienst en voor de oppas gevraagd. Kies dan weer ‘volgende’. De reservering wordt nu gemaakt.

Ter bevestiging ontvangt u een e-mail.

Mocht u onverwacht verhinderd zijn, dan kunt u dit kenbaar maken door op de link in uw bevestiging e-mail te klikken. Uw reservering wordt daarmee geannuleerd. We kunnen de plaatsen dan weer vrijgeven voor andere gemeenteleden. Wilt u dat uiterlijk op zaterdag voor 18:00 uur doen?

U kunt ongeveer 14 dagen van te voren reserveren voor een dienst.

Aanpassingen per 25 juli 2021

Na overleg in het Moderamen van de wijkkerkenraad is besloten om tot 1 september het verplicht aanmelden voor de kerkdienst te stoppen.
Op dit moment hebben we in de kerkzaal maximaal 70 zitplaatsen. Dat aantal bezoekers hebben we de afgelopen weken niet bereikt. Met de vakantie op komst verwachten we dat we steeds onder de 70 zullen blijven.

Registratie

Bij de ingang van de kerk komt een schrift te liggen en we willen u vragen om bij binnenkomst uw naam en telefoonnummer in het schrift te vermelden. Dan hebben we zicht op wie er geweest is. Er is dan geen drempel meer om naar de kerk te komen.

Gemeentezang

We hebben naar aanleiding van het advies van de PKN dat eind juni gepubliceerd werd, binnen het moderamen besloten om het zingen weer toe te staan.

Het dragen van een mondkapje in de kerk is niet meer verplicht. Uiteraard staat het u vrij om hierin uw eigen afwegingen te maken. Met inachtneming van de anderhalve meter maatregel is het ook weer mogelijk om na afloop van de dienst buiten koffie te drinken. Het zal dus van het weer afhangen of het koffiedrinken door kan gaan. De kerk kan zo ook weer dienen als informele ontmoetingsplaats.

De basisregels voor het bezoek aan De Oosterkerk blijven van kracht. (looproute, afstand, handen wassen, thuisblijven bij klachten). Indien u niet in de gelegenheid bent om fysiek aanwezig te zijn, blijft de mogelijkheid bestaan om de dienst op afstand met ons mee te beleven via de livestream.