Reservering zitplaatsen

Als gevolg van de corona situatie is het aantal bezoekers van de kerkdiensten in de Oosterkerk beperkt tot 30 (exclusief de predikant, ambtsdragers, organist etc.). Via het onderstaande reserveringssysteem kunt u plaatsen reserveren.

Wanneer u als gezin komt, kunt u in één keer voor het hele gezin de plaatsen reserveren. Als eerste moet u bij ‘aantal personen’ aangeven met hoeveel personen u komt (zie pijl). U kunt met niet meer dan het opgegeven aantal personen komen.

Daarna kunt u de datum van de dienst waar u naar toe wilt komen, selecteren. Kies dan ‘volgende’.
Na het ingeven van uw gegevens moet u nogmaals het aantal personen ingeven. Dit moet het zelfde aantal zijn wat u al eerder heeft opgeven. Verder worden het aantal kinderen voor de kindernevendienst en voor de oppas gevraagd. Kies dan weer ‘volgende’. De reservering wordt nu gemaakt.

Ter bevestiging ontvangt u een e-mail. Deze e-mail kunt u meenemen naar de dienst (b.v. op uw telefoon).

Mocht u onverwacht verhinderd zijn, dan kunt u dit kenbaar maken door op de link in uw bevestiging e-mail te klikken. Uw reservering wordt daarmee geannuleerd. We kunnen de plaatsen dan weer vrijgeven voor andere gemeenteleden. Wilt u dat uiterlijk op zaterdag voor 18:00 uur doen?

U kunt ongeveer 14 dagen van te voren reserveren voor een dienst.

Aangescherpte richtlijnen

Op maandag 6 oktober zijn er nieuwe dringende richtlijnen verschenen van de overheid en de Protestantse Kerk Nederland met betrekking tot de bestrijding van het corona virus. Afgelopen dinsdag 14 oktober zijn deze maatregelen verder aangescherpt in de persconferentie.

Naar aanleiding hiervan is het moderamen van de Oosterkerk  deze week bijeen geweest. In dit overleg is besloten om vanaf aanstaande zondag (18 oktober) de gemeenteleden te vragen om in de kerk tijdens verplaatsingen (binnenkomen en vertrek) een mondkapje te dragen.