Actuele informatie over maatregelen mbt Corona virus

Beste gemeenteleden,

In de afgelopen periode hebben we op een alternatieve manier kerk gevierd en zijn we voorzichtig weer begonnen met diensten in de Oosterkerk. Dankzij de creativiteit en inspanningen van velen houden we contact en beleven we, weliswaar op afstand, ons geloof.

Naar aanleiding van de nieuwe COVID-maatregelen op 14 december afgekondigd door de overheid, heeft de wijkkerkenraad gesproken over de manier waarop wij er in de Oosterkerk gehoor aan geven. We zijn van mening dat we een voorbeeldrol hebben en ons willen houden aan de algemeen geldende richtlijnen die voor de gehele maatschappij van toepassing zijn om zo weinig mogelijk verplaatsingen te realiseren. Ook binnen de PKN wordt hiertoe opgeroepen.

Concreet betekent dit dat de kerkdiensten vanaf aanstaande zondag met alleen de hoogstnoodzakelijke medewerkers worden gevierd (koster, ouderling, diaken, voorganger, beamerteam en facultatief een lector en organist). De diensten worden uitgezonden via KerkTV (link).
We hopen na 17 januari weer diensten in de Oosterkerk te kunnen houden die weer open staan voor bezoekers.

Ook wij betreuren deze gang van zaken maar hebben besloten de richtlijnen van de overheid en de Protestantse Kerk te volgen.

Namens het moderamen van de wijkkerkenraad,
Bert Wierenga / voorzitter