Actuele informatie over maatregelen mbt Corona virus

Beste gemeenteleden,

In de afgelopen periode hebben we op een alternatieve manier kerk gevierd en zijn we voorzichtig weer begonnen met diensten in de Oosterkerk. Dankzij de creativiteit en inspanningen van velen houden we contact en beleven we, weliswaar op afstand, ons geloof.

Op maandag 6 oktober zijn er nieuwe dringende richtlijnen verschenen van de overheid en de Protestantse Kerk Nederland met betrekking tot de bestrijding van het corona virus. Op dinsdag 14 oktober kreeg dit een vervolg in de persconferentie van de overheid.

“Gehoord hebbend de overheid adviseren wij gemeenten zeer dringend om in de maand oktober met maximaal 30 mensen (exclusief medewerkers) samen te komen tijdens de eredienst. Gemeentezang wordt ten zeerste afgeraden. Online vieringen hebben de voorkeur. Ook wordt er geadviseerd mondkapjes te dragen tijdens verplaatsingen.

Deze nieuwe beperkende maatregelen zijn bedoeld om te voorkomen dat het aantal besmettingen verder toeneemt. Met pijn in het hart, maar overtuigd van het belang van deze dringende adviezen, adviseert de Protestantse Kerk in Nederland aan gemeenten deze richtlijnen van de overheid ter harte te nemen. Het is verschrikkelijk jammer dat de ruimte die er was om kerkdiensten te houden weer wordt beperkt. Het stijgende aantal besmettingen speelt hierin mee, maar helaas ook de beeldvorming die afgelopen dagen rond de kerk is ontstaan.” 

Het moderamen van de wijkkerkenraad heeft daar over gesproken en komt tot de volgende besluiten:

  • Met ingang van zondag 18 oktober is het aantal zitplaatsen verlaagd van 55 naar 30 (exclusief vaste medewerkers aan de dienst). Tevens wordt u gevraagd om in de kerk tijdens verplaatsingen (binnenkomen en vertrek) een mondkapje te dragen. Kinderen onder de 13 jaar hoeven geen mondkapje te dragen.

Ook wij betreuren deze gang van zaken maar hebben besloten de richtlijnen van de Protestantse Kerk te volgen. U kunt alle diensten nog steeds via kerkTV volgen (link).

Namens het moderamen van de wijkkerkenraad,
Bert Wierenga / voorzitter


Aanmelden
U kunt zich via de website https://deoosterkerk.nl/home/corona/reserveren/ aanmelden en aangeven met hoeveel gezinsleden u komt. U krijgt een digitale bevestiging die u meeneemt naar de kerk. Gemeenteleden zonder internet kunnen zich vrijdag van 10:00 tot 20:00 uur en zaterdag van 10:00 tot 12.00 uur opgeven bij Wiesje Emons via telefoonnummer 06 19485634. SMSen is natuurlijk ook mogelijk. Uw kind kan vanaf 4 jaar gebruik maken van de Kindernevendienst. Op een later tijdstip verwachten we dat ook voor de jongere kinderen de crèche weer opengesteld zal worden. Ook onderzoeken we nog de mogelijkheden voor kerkvervoer. Mocht er nog iets wijzigen, dan laten we u dat zo spoedig mogelijk weten.

Viering
Eén van de ambtsdragers heet u welkom en vraagt of u gezond bent. U desinfecteert uw handen en neemt uw jas mee. Vervolgens wordt u een plek in de kerkzaal gewezen door de coördinator. De kerkzaal is zo ingericht dat iedere deelnemer voldoende afstand van elkaar kan houden. De RIVM richtlijnen geven op dit moment nog geen mogelijkheid om mee te zingen. U wordt gevraagd om in de kerk tijdens verplaatsingen (binnenkomen en vertrek) een mondkapje te dragen.
Na afloop van de dienst wordt een beroep gedaan op een paar vrijwilligers uit de kerkzaal om mee te helpen om de stoelen en deurklinken te reinigen, zodat de gemeenteleden van Evangelische Kerk de Doorbraak ook op een veilige manier hun viering kunnen voortzetten. Toiletgebruik proberen we tot een minimum te beperken. Er is geen gelegenheid tot koffiedrinken. Naast het gebruik van een collecte-app zal er bij de deur de mogelijkheid zijn om de gaven in collecteschalen achter te laten.

Internet
Gelukkig hebben veel mensen het streaming kanaal ( -link- ) gevonden waarop de vieringen van de Oosterkerk worden uitgezonden. We streven er naar om de viering zowel thuis als in de kerk mee te beleven. U kunt hierin uw eigen afweging maken. Dit geeft de gelegenheid om met elkaar verbonden te blijven. Aan de mensen in de risicocategorie en aan mensen die verkouden zijn, hoesten of koorts hebben, vragen wij om thuis te blijven.

Dank
Het complete protocol is na te lezen op https://deoosterkerk.nl/home/corona/gebruiksplan/. Hierbij bedank ik alle vrijwilligers voor hun bijdrage en zie er naar uit om u in alle gezondheid weer in de Oosterkerk te mogen begroeten.

Hartelijke groet,

Namens de kerkenraad,
Bert Wierenga (voorzitter)