Actuele informatie over maatregelen mbt Corona virus

Beste gemeenteleden,

In de afgelopen periode hebben we op een alternatieve manier kerk gevierd. We gaan nu weer voorzichtig beginnen met diensten in de Oosterkerk. Dankzij de creativiteit en inspanningen van velen houden we contact en beleven we, weliswaar op afstand, ons geloof.

Aanpassingen per 25 juli 2021

Na overleg in het Moderamen van de wijkkerkenraad is besloten om tot 1 september het verplicht aanmelden voor de kerkdienst te stoppen.
Op dit moment hebben we in de kerkzaal maximaal 70 zitplaatsen. Dat aantal bezoekers hebben we de afgelopen weken niet bereikt. Met de vakantie op komst verwachten we dat we steeds onder de 70 zullen blijven.

Registratie

Bij de ingang van de kerk komt een schrift te liggen en we willen u vragen om bij binnenkomst uw naam en telefoonnummer in het schrift te vermelden. Dan hebben we zicht op wie er geweest is. Er is dan geen drempel meer om naar de kerk te komen.
Blijven natuurlijk de  maatregelen zoals het houden van 1.5 meter afstand. En mochten er in Nederland aanvullende maatregelen door de overheid ingevoerd worden, dan zullen we de huidige regels weer aanpassen.

De diensten blijven uitgezonden worden via KerkTV (link).

Voor het laatste nieuws: zie : https://deoosterkerk.nl/home/corona/reserveren/.

Namens het moderamen van de wijkkerkenraad,
Bert Wierenga / voorzitter