Actuele informatie over maatregelen mbt Corona virus

Beste gemeenteleden,

Zoals u waarschijnlijk weet, heeft de overheid extra maatregelen bekend gemaakt om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen. Op basis daarvan heeft ook onze landelijke protestantse kerk advies uitgebracht. Zie hiervoor: – link –

Het moderamen is gisteren bijeen geweest om hierover van gedachten te wisselen. Wij vinden het verstandig om het advies van de overheid en de PKN te volgen.

Dat betekent dat er in elk geval t/m 24 mei geen kerkdiensten worden gehouden in De Oosterkerk. Er zal naar een nieuwe datum worden gezocht voor het aftreden en bevestigen van de kerkenraadsleden van zondag aanstaande en voor de bloemenzondag van 29 maart aanstaande. Daarnaast komen ook een aantal andere activiteiten tot die datum te vervallen en zullen we in gesprek gaan met de organiserende gemeenteleden om dit verder op te pakken.

Voor de activiteiten die wel doorgaan roepen we u op extra hygiëne in acht te nemen, zeker bij het zetten van koffie en thee. Zie hiervoor de website van het RIVM: – link –

We realiseren ons dat dit ingrijpende beslissingen zijn, maar zijn er van overtuigd dat we er goed aan doen om deze te nemen.

Uiteraard houden we de berichtgeving in de gaten en zullen we u informeren zodra we denken dat minder ingrijpende maatregelen mogelijk zijn en/of er meer duidelijkheid is over de situatie.

Voor a.s. zondag attenderen we u graag op de meditatie die door ds. de Reuver, scriba van de PKN, wordt gehouden en wordt uitgezonden op NPO 2 om 9.20 uur. En op de speciale jeugddienst die om 11.00 uur wordt gehouden door BEAM via youtube. – link –.
Ook zijn eerdere diensten en diensten van andere kerken te beluisteren via www.kerkomroep.nl.

Mocht u vragen hebben of behoefte aan een (telefonisch) gesprek dan kunt u uiteraard contact zoeken met één van de kerkenraadsleden of ds. Ruben Schep.

En: we roepen u op bovenstaande informatie ook direct te delen met andere gemeenteleden, zeker als u vermoedt dat zij deze informatie niet ontvangen.

We rekenen op uw begrip en hopen elkaar snel in goede gezondheid weer te ontmoeten.

Hartelijke groet,
namens de kerkenraad,
Ruben Schep

Ds. T.R. Schep
Eilandenweg 8
2904VJ Capelle aan den IJssel
Telefoon: 010-2364890