Ontmoetingen met Jezus – gezien, geraakt, geroepen

Vorig seizoen zijn we met een kleine groep gemeenteleden een aantal avonden bij elkaar geweest rond het Bijbelboek Daniël. Elkaar in kleine kring ontmoeten, beter leren kennen, samen de Bijbel lezen en proberen zo open mogelijk hier met elkaar in gesprek over te gaan. In het nieuwe seizoen willen we hier een vervolg aan geven en u van harte uitnodigen mee te doen.

Het thema is: 10 ontmoetingen met Jezus. In feite is het best wonderlijk dat Jezus tijd en aandacht heeft besteed aan één op één ontmoetingen. Toch zijn juist daardoor mensen in beweging gezet die de wereld veranderden. Misschien ben jij ook wel een van hen! Samen gaan we deze ontmoetingsverhalen lezen. We komen 10 keer bij elkaar met een frequentie van 1 keer in de 3 weken, telkens op dinsdagavond van 19.30 – 21.30 uur. De data zijn:

12 oktober; 2 november; 23 november; 14 december; 4 januari; 25 januari; 15 februari; 8 maart; 29 maart en 19 april. En een gezellige afsluitende bijeenkomst in mei.

We maken gebruik van materiaal wat door het Evangelisch Werkverband is ontwikkeld. Per deelnemer wordt een eenmalige bijdrage van € 5,- gevraagd. Daarna kan je het materiaal digitaal downloaden. Gedurende het jaar komt daar extra materiaal bij in de vorm van o.a. ondersteunende video’s.

Wil je meedoen? Lijkt het je leuk dit avontuur samen aan te gaan? Geef je op voor 1 oktober. Bij ondergetekende, tel. 06 – 288 30 857; e-mail: henkkamminga@solcon.nl

Heb je een vraag of aanvullende informatie nodig, vraag me gerust. Met vriendelijke groet, Henk Kamminga

Met vriendelijke groet,

Henk Kamminga