Gesprekskring Wijs en Grijs

Deze kring ontstaat inmiddels al vele jaren en komt één keer in de maand bij elkaar. Vanaf juni zijn we een aantal keren bij elkaar geweest en heb ik (Jeanette) kennis met de kring gemaakt. We bespreken het boek van Samuël Wells: ‘Hoe zullen we leven? Christelijke kijk op actuele thema’s’.

De vorige keer hebben we gesproken over de vier dimensies van de ecologische crisis. Op 3 november willen we verder doorpraten over het onderwerp ‘milieu’. Het gaat dan om de vraag bovenaan bladzijde 58: Maar hoe gaan christenen met dit vraagstuk om? We hopen ook een start te maken met het onderwerp ‘Ongelijkheid’ (bladzijde 63 tot en met 67).

Er is plaats voor meerdere gemeenteleden; ook als u niet eerder geweest bent. Kom vrijblijvend kennismaken of deze kring u kan helpen om uw geloof in deze tijd handen en voeten te geven! Van harte welkom op 3 november van 10.00-11.15 uur in de Oosterkerk.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Cijja Rohlfs-Touw (cijjatouw@cs.com, 010-4509494) of ondergetekende.
Jeanette Vos-Spek, kerkelijk werker voor het ouderenpastoraat (pastor@deoosterkerk.nl, 06-23003703).