Herinrichting van de Oosterkerk

Op 31 januari jongstleden vond er een ingelaste themavergadering van de wijkkerkenraad plaats, waar de bouwcommissie verslag deed. Op deze avond werd geconstateerd dat het nu echt gaat gebeuren: de Oosterkerk zal worden aangepast.

Waarom duurde het zo lang?

Het is al een hele tijd geleden dat de wijkkerkenraad het besluit nam het plan tot herinrichting uit te gaan voeren. Na die tijd moest er een budget worden vrijgemaakt, wat weer alleen maar kon dankzij de verkoop van de Morgenster en de Meerpaal.

Ook de algemene kerkenraad diende met advies van het college van kerkrentmeesters goedkeuring te geven. Vervolgens werd de bouwcommissie geïnstalleerd, met Peter van der Knaap als voorzitter. Aan deze commissie was het om het plan om te vormen tot een daadwerkelijk bestek, de benodigde vergunningen aan te vragen, maar ook verouderde offertes opnieuw aan te vragen. Hiervoor heeft Matthijs Frederiks vele, vele uren getekend om hiermee de kosten voor de architect uit te sparen. Ook moest er het akkoord van de welstandscommissie komen die enkele wijzigingen in het plan wilde, en stelde de brandweer aanvullende eisen voor de brandveiligheid.

Bovenstaande is allemaal bedoeld om u mee te nemen in de stappen die tot nu toe vooral op de achtergrond plaats hebben gevonden en maken het begrijpelijk dat er nog veel tijd overheen is gegaan voordat de eerste paal daadwerkelijk de grond in gaat.

Wat gaat er gebeuren en wat merk ik er van?

De verbouwing is nu echt aanstaande. Vanaf 26 februari gaan we van start. Er zal als eerste worden geheid om nieuwe muren te ondersteunen, vervolgens wordt in de komende maanden het hele plan uitgevoerd. We hopen eind juni klaar te zijn. Tot die tijd zullen we zondagse diensten zoveel mogelijk door laten lopen. Wel zal dit betekenen dat we soms dienst zullen doen met de stoelen op het beton, of met bouwspullen in het zicht. Het moet soms eerst lelijk worden, voor het mooi wordt.

Verder is van groot belang te begrijpen dat de planning voor de verbouwing een nauwkeurig in elkaar gepast geheel is. Bestelling, levering en uitvoering van de verschillende onderdelen dienen op elkaar te worden afgestemd. Dit heeft er toe geleid dat de wijkkerkenraad heeft besloten dat er tijdens de periode van verbouwing geen rouw- en trouwdienst plaats zullen kunnen vinden in de Oosterkerk. Uitwijkmogelijkheden zijn de andere kerkgebouwen van de protestantse gemeente, bijvoorbeeld de Hoeksteen.

Hoe kan ik helpen?

Vele handen maken licht werk. Voor diverse klussen zijn we op zoek naar vrijwilligers die kunnen bijspringen om kosten te besparen en daarmee het gehele project mogelijk te maken. We denken aan het slopen van een paar kasten, het verwijderen van glasfolie, aan demontage van een aantal onderdelen.

Maar ook zal iedere week op zaterdag de kerkzaal weer ingericht moeten worden om er de dienst te kunnen vieren. En dat niet alleen, op zondag is het ook goed om de stoelen weer aan de kant te zetten, zodat er op maandag meteen weer gewerkt kan worden door de vakmensen. Kortom: vele handen maken…

Sjouwen en schoonmaken, maar wat kan dat goed zijn voor de band met elkaar en hoe vaak maak je nu mee dat de hele kerk wordt verbouwd? Hoe meer mensen zich opgeven, des te minder vaak ben je aan de beurt.

Geef je op door te mailen naar monirahschep@gmail.com, of een berichtje te sturen naar 06 27180007.