Gemeenteavond 29 september en enquête Beleidsplan 2021-2025

Woensdagavond 29 september is sinds meer dan anderhalf jaar geleden, de eerste gemeenteavond gehouden. Met elkaar hebben we nagedacht over de elementen die voor de toekomst van de Oosterkerk van belang zijn en dus opgenomen zouden moeten worden in het beleidsplan voor de komende jaren.

De verschillende elementen werden toegelicht door Ruben en daarna was het de beurt aan de aanwezigen. In de groepjes van vijf gemeenteleden moest een keuze gemaakt worden uit 16 mogelijkheden:  de top vijf…

Deze zijn daarna samengevoegd voor alle groepen en besproken aan de hand van de vraag: waarom die wel en een andere niet.. Dat leidde tot de nodige discussie en verdere toelichting en waardevolle inzichten in het waarom achter de keuzes. Met een lied is de avond afgesloten.

Enquête

Ook de eerste resultaten van de enquête zijn verwerkt en samengevat. Er zijn 72 enquêtes ingevuld en veel opmerkingen en aanvullingen in de open vragen. De samenvatting die bedoeld was voor de gemeenteavond maar wegens tijdgebrek niet aanbod is gekomen, kunt u via deze link downloaden. Nu voor iedereen beschikbaar om daar kennis van te nemen. We zijn benieuwd naar uw reacties! Een meer uitgebreidere samenvatting zal later beschikbaar komen.

En nu verder

Dit alles wordt meegenomen door de beleidscommissie en zullen de bouwstenen gaan worden voor het nieuwe beleidsplan. De verwachting is dat in de komende maanden een eerste versie beschikbaar komt die met de wijkkerkenraad besproken gaat worden. Daarna zullen we weer een gemeenteavond plannen om het beleidsplan te bespreken.

De Beleidscommissie (Ruben Schep, Kees Stans, Jannie van Buuren en Addy Koster