Deze week rollen we de loper uit

Ja dat hadden we graag gedaan zoals op deze foto, we zagen het al voor ons dat u weer de deut uit zou gaan met een stapeltje brieven om die rond te brengen bij gemeeenteleden, maar de omstandigheden lieten het helaas niet toe.

Toch gaan we van start met Kerkbalans 2022!

De komende week krijgt u een brief in de bus of een mail in uw mailbox. We hopen dat u weer spontaan met de actie meedoet.

Dit geldt natuurlijk ook voor de diaconale actie ZWO

Die belangrijk is voor mensen in Bangladesh om met onze hulp een leefbaar bestaan te hebben.

Van harte aanbevolen door uw wijkkerkrentmeesters en diakenen