De ontmoeting – 26 maart – afgelast – zie -link-

Ook deze maand bent u weer van harte welkom bij deze ontmoeting. Niet zoals gebruikelijk de derde donderdag van de maand maar donderdag 26 maart as.

Zoals afgesproken gaan we een lunchconcert in de kerk St. Paulus Bekering, Merellaan 352 bijwonen. De inloop en lunch zijn vanaf 11.45 uur en het concert start om 12.30 uur. Na afloop zal er een deurcollecte worden gehouden.
Ook nu kunnen we voor vervoer zorgen. Laat het ons even weten.

“De Ontmoeting”
Nellie Wander tel. 4519315