Corona

Ook de Oosterkerk ontsnapt niet aan de gevolgen van het Corona virus en alle maatregelen die door de regering ingesteld zijn.
Diensten zijn afgelast evenals vele activiteiten.

Op de website is een speciale item opgenomen (Corona) met een toelichting namens de wijkkerkenraad en een tweetal pagina’s met verdere informatie:

Voor actuele besluiten, zie Actueel, voor initiatieven binnen en buiten onze gemeente, zie Opstekers.

Verder vergadert het Moderamen van de Oosterkerk iedere week om verdere besluiten te nemen en waar nodig hulp te bieden.

Heeft u vragen, dan kunt u altijd terecht bij de scriba (scriba@deoosterkerk.nl). Ook kunt u contact opnemen met het pastorale team en/of de predikant. Zie hier voor de contact informatie.