Bloemenzondag – 29 maart – uitgesteld

– tot nader bericht uitgesteld –

Op zondag 29 maart organiseert de diaconie, samen met het pastorale team, weer de jaarlijkse bloemenzondag. Op deze zondag willen we als gemeente extra aandacht besteden aan al onze ouderen, zieken of aan degene, die om wat voor reden ook een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken, in het zonnetje te zetten. We kunnen dit natuurlijk niet zonder hulp van gemeenteleden.

We hopen dan ook dat veel gemeenteleden die dag, één of meerdere plantjes mee willen nemen en  diezelfde dag of in de week er na, deze weg willen brengen.

We hopen op veel handen van gemeenteleden, want vele handen……….. Zo kunnen we als gemeente veel mensen aandacht geven!

Doet u of jij met ons mee?
Namens het pastoraat en diaconie,
Jakob Rouw