Bewust zijn – Vastenproject

Beschrijving

We willen met elkaar aandacht besteden aan vasten in de veertigdagentijd. Bewust zijn. We starten op maandag 20 februari met een informatieavond. We houden gedurende de vastentijd contact op een nader te bepalen wijze. Woensdag 29 maart willen we halverwege de 40 dagentijd weer bij elkaar komen om ervaringen uit te wisselen. Tot slot staan we op dinsdagavond 18 april stil bij de vraag; wat heeft het ons opgeleverd?

Leiding

Rieke van Vliet en Ruben Schep

Waar en Wanneer

Oosterkerk, Vallei 2
Maandag 20 februari, woensdag 29 maart en dinsdag 18 april
Alle avonden beginnen om 20.00 uur

Aanmelding

Opgeven graag voor 17 februari via communicatie@deoosterkerk.nl.

Agenda