Veelgestelde vragen aan de bouwcommissie

icoon_herinrichting

1  Is de vergunning al rond?

Op moment van schrijven is de vergunning nog niet rond.  Deze verwachten we eind dit jaar.

2  Wat is de tijdsplanning? 

We willen in Januari voorbereidende werkzaamheden gaan verrichten. Afhankelijk van bouwvergunning en het gereed maken van de plannen voor de uitvoering (denk aan de definitieve kleur en materiaalstaat, definitieve werktekeningen) kan er aan de hand van levertijden een definitieve planning worden opgezet.

3  Wat gaat er gebeuren met de geliefde elementen die nu in de kerk te vinden zijn?

Daarvoor wordt in overleg met de Kerkenraad nog een bestemming gezocht.

4  Welke activiteiten kunnen in die periode wel of niet doorgaan?

Tot januari kan in principe alles doorgaan. Ook daarna zullen de zondagse vieringen gewoon doorgang vinden. Mogelijk dat er een of twee zondagen uitgeweken zal moeten worden. Maar er is nu nog niet duidelijk of dat echt zo zal zijn en zo ja wanneer. Het streven is in ieder geval zoveel mogelijk in eigen kerkzaal te vieren. Alleen niet alle (bij)zalen zullen de gehele tijd gebruikt kunnen worden. Betrokken partijen zullen daarvoor t.z.t. door de beheerscommissie op de hoogte gebracht worden.

5  Waarom hangt er mogelijk zonnedoek en liggen er een aantal vloerplaten in de kerk? 

Er is al een afgevaardigde commissie herinrichting geweest die samen met architect Pim van Dijk heeft nagedacht over alle elementen en aanpassingen. Nu is de bouwcommissie aan zet om met dat (verbouwings)plan aan de slag te gaan.  Er zullen een aantal besluiten genomen worden over o.a. materialen en kleuren. In lijn met de aanbevelingen van de inrichtingscommissie, Pim en de bouwcommissie. We nemen u graag mee in dit proces en hebben daarom een aantal mogelijk materialen neergelegd om uw reacties te peilen.  We horen graag wat u van de vloerplaten en het zonnedoek vind. Spreek ons ook hier gerust over aan.

6  Wanneer zijn de vrijwilligers nodig?

De komende tijd zijn het enkel extra schoonmaakwerkzaamheden, zoals het schoonmaken van de kerk op de zaterdagmiddagen / avonden en het terug zetten van stoelen. En mogelijk wat andere hand- en spandiensten.

Vanaf januari 2018 gaan we echt aan de slag en hopen we op een flinke groep vrijwilligers. Geef u op bij een van de leden van de Bouwcommissie.

Peter vd Knaap, Cock van Buren, Matthijs Frederiks, George Koolen, Andy Oenema, Gerard Erenstein, Aat Ouwehand en Monirah Schep