Alternatieve kerkdienst 21 juni

Zondag 21 juni

Vandaag zal voorgaan ds. Ruben Schep.

De kerk is een groep. De Oosterkerk staat graag voor openheid, gastvrijheid, acceptatie. Tegelijkertijd zet Jezus de discipelen in Mattheüs 10: 34-42 ook wat apart en waarschuwt hen. Hoe zit dat nu: wanneer is het goed om bij de kerk te horen en wat betekent dat voor andere groepen waaraan we zijn verbonden? Daarover gaat het in deze dienst.
De muziek past bij hoe fijn het is te horen bij God (kracht van uw liefde), of een groep (Upbeat song to sing). Juist nu we de verbondenheid met elkaar soms zo missen, willen we dat toch even vieren: God roept ons als gemeenschap bij elkaar om het goede te delen. O ja: man met hond is ook weer op stap geweest.

Een gezegende dienst gewenst!

Ps. wilt u reageren, dan kan dat onderaan deze pagina!

Aan deze dienst hebben meegewerkt:

Voorganger: ds. Ruben Schep

en:

Nellie Wander, Liset Ouwehand, Chris Roerade, Joaquim, Marlies, Tina Luisa, Angelica en Joanna Gromicho, Caitlin van Kampen, Frank Boersma en vele anderen…

Orde van dienst

 Thema van de dienst: er bij horen

Welkom

Lied: kracht van uw liefde (opwekking 488)

Inleiding op de dienst

Lied: Feels Good

Man met hond: bij welke groep zou je niet willen horen?

Gebed

Schriftlezing: Mattheus 10: 34-42

Lied: Uw huis, oden van Salomo

Preek

Lied: voor uw liefde, Heer Jezus

Bidden en danken

Inzameling van de gaven

Slotlied: Ga met God en Hij zal met je zijn

Zegen

 

0 reacties

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *