Advent 2017

De adventstijd is begonnen. Tot aan Kerst zal Pastor Sjon Donkers elke week iets ter overdenking op de website plaatsten.

Bij de diensten

Tijdens advent komen de dromen, verwachtingen en de hoop naar boven. Zoals de baby’s groeien in de buik van Elisabeth en Maria, zo groeit onze hoop op een toekomst waarin Gods beloften aan het licht komen.
In de diensten wordt dat met kerst ook voluit gevierd. Op 24 december vieren we ’s ochtends de vierde advent met pastor Sjon Donkers. ’s Avonds (22:00) vieren we een bijzondere kerstnachtdienst: “a festival of nine lessons and carols”. Vorig jaar beleefden we in de adventstijd een avonddienst met prachtige lezingen en carols. Soms om stil naar te luisteren, soms om uit volle borst mee te zingen. Dit jaar willen we dat tijdens de kerstnachtdienst vieren met elkaar. Let op: in deze dienst is geen preek. Eerst is er de verwondering, het gebeuren zelf dat we beleven. Pas de volgende morgen, met kerstochtend (9:30), geven we er woorden aan.
Met kerstmorgen vieren we kerst verder, waarin het gaat over de vreugde. We willen er een toegankelijke, sfeervolle en doordachte dienst van maken. Van harte uitgenodigd!
De week erna is het erg bijzonder: de zondag valt op 31 december. ’s Morgens is er gewoon dienst, ’s avonds een oudjaars-vesper.