Actuele informatie

Kerkdiensten

De kerkdiensten tot en met 24 mei zullen vooralsnog vervallen. Mocht de overheid het verbod op groepen eerder opheffen, dan zal dit aangepast worden.

V&T

Together to get there – M25

Inmiddels heeft de Commissie Vorming en Toerusting besloten om de activiteit van zaterdagochtend (14 maart, informatie) met tuinadvies en onderhoudsadviezen aan de auto niet door te laten gaan.

Psalmen 150:3

De samenkomsten op 17 en 24 maart gaan niet door maar zullen in een andere vorm wel door gaan: zie informatie).

Vespers in de Oosterkerk / Hoeksteen

De vespers op 14, 21 en 28 maart gaan niet door (19:00-20:00 uur, informatie).

Bijbelkring de Rank

De bijbelkring de Rank zal voorlopig stoppen.

Taizé viering

In lijn met de andere afgelastingen van bijeenkomsten in de kerk zal ook de Taizé-viering van zondagavond 15 maart in de Schenkelkerk NIET doorgaan.

‘Leven met lef en liefde’ was het thema voor die viering. Dat kunnen we blijven doen, en niets weerhoudt ons ervan om thuis zingend te bidden voor elkaar en voor de wereld, waar de nood op allerlei gebieden hoog is: ‘oculi nostri ad dominum Jesum’: onze ogen zijn gevestigd op de Heer Jezus.

Namens het Capelse Taizé-overleg en de kerkenraad van de Schenkelkerk,
Nellie van Voornveld

Ontmoetingen

De Ontmoeting gepland op 26 maart (zie  -link – ) is afgelast.

Wijkkerkenraadsvergadering 18 maart

De wijkkerkenraadsvergadering van 18 maart is afgelast. Het Moderamen zal voorlopig elke week via Skype vergaderen om waar nodig, activiteiten te organiseren om de gevolgen van de Corona crises op te vangen. Het Moderamen is te bereiken via de scriba van de Oosterkerk (scriba@deoosterkerk.nl).

Open dag Rudolphstichting

De open dag van de Rudolphstichting op 5 april gepland, is afgelast.