Aanvullende maatregelen en enquête

Beste gemeenteleden

Op maandag 6 oktober zijn er nieuwe dringende richtlijnen verschenen van de overheid en de Protestantse Kerk Nederland met betrekking tot de bestrijding van het corona virus. Afgelopen dinsdag zijn deze maatregelen verder aangescherpt in de persconferentie.

Naar aanleiding hiervan is deze week het moderamen van de Oosterkerk bijeen geweest. In dit overleg is besloten om vanaf aanstaande zondag (18 oktober) de gemeenteleden te vragen om in de kerk tijdens verplaatsingen (binnenkomen en vertrek) een mondkapje te dragen. Kinderen onder de 13 jaar hoeven geen mondkapje te dragen.

Ook is gesproken over de voortgang van de diensten in de Oosterkerk. Zoals ook al op laatste wijkkerkenraadsvergadering besproken is, zal het accent van onze vieringen toch weer meer verschuiven naar de online-diensten met een beperkt aantal gemeenteleden aanwezig in de kerk.

Enquête

De kerkenraad van de Oosterkerk denkt na over de invulling van de (digitale)vieringen in de Oosterkerk. Uw mening is voor ons belangrijk om af te wegen of we in voldoende mate tegemoet komen aan uw verwachtingen. Hieronder vindt u een tweetal vragen. Wilt u meedenken?
Dank voor het invullen of voor uw e-mail! 

  1. Welk advies hebt u voor ons v.w.b. de diensten zoals we deze nu vieren in de Oosterkerk? 
  2. Vindt u dat we over moeten stappen op alleen maar online-kerkdiensten in de Oosterkerk?

Uw reactie kunt u aan het einde van de dienst inleveren bij de uitgang van de Oosterkerk of per mail naar scriba.reijm@kpnmail.nl

Namens de wijkkerkenraad,
Bert Wieringa