Pinksteren 2017

Afgelopen zondag was weer een geslaagde openlucht dienst. We vierden Pinksteren in het Schollebos.

Thema van de Pinksterdienst was: Het grote plaatje. Ds. Ruben Schep gaf uitleg aan de hand van De Groene Kathedraal van Marinus Boezem. In 1987 plantte hij 178 populieren volgens de plattegrond van de Notre-Dame van Reims. Inmiddels hebben de bomen hun hoogste punt bereikt: zo’n 30 meter, even hoog als de echte kathedraal.

In deze groene kathedraal in de Flevopolder komen twee dingen samen: de rust en vrede die je in de natuur en in een oude kerk kunt ervaren. In Johannes 14 belooft Jezus ook vrede doordat de Vader en de Zoon bij ons komen wonen. God schept orde in onze chaos, de Zoon geeft zijn genade. Die rust en die vrede geven zicht op nieuw leven.
Voor foto’s kunt u terecht op Flick.