Predikant en ambtdragers

Predikant

Ds. T.R. Schep

Email: predikant@deoosterkerk.nl

Pastoraal werker

Pastor S. Donkers

Email:  sjondonkers@gmail.com

Werktijden: maandag, dinsdag en donderdag

Kennismaking met Sjon

Scribaat

Scriba: Lisa Aalders

Secretaresse: Wiesje Emons

Email: scriba@deoosterkerk.nl

Contactpersoon pastorale zaken

Jannie van Buren

Email: jannievanburen@gmail.com